Учебный процесс > Результати практики
Результати практики

Результати практики

Переддипломна практика

Мета і завдання практики.

Мета і завдання практики полягають у практичній діяльності за напрямком майбутньої професії, підготовці студентів до захисту дисертації та збиранні матеріалів для виконання атестаційної роботи , ознайомлення з вимогами до дисертаційної роботи та її оформлення.

Організація проведення практики.

Місце проходження практики визначається наказом по інституту за поданням завідувача кафедри з урахуванням потреб кафедри та наукових програм.

Необхідність суворого дотримання студентами прийнятих на правил охорони праці і протипожежної безпеки з обов'язковивм проходженням ними інструктажів ( вступного і на кожному конкретному місці праці) є безумовною.

Усне завдання на переддипломну практику та дисертацію студент отримує у наукового керівника після закінчення першого року навчання у магістратурі згідно затвердженого завідувачем кафедри розподілу наукових тем.

Протягом першої неділі практики, студентом разом з керівником дисертації складається та затверджується у завідувача кафедри технічне завдання на проходження практики згідно з темою наукової роботи . Зразок завдання додається: Додаток 1

У разі проходження практики за межами інституту (база практики)- укладається договір між інститутом та підприємством .Зразок договору додається:Додаток 2

Термін практики визначається згідно учбовому плану

По закінченню практики – атестація згідно учбовому плану (залік або екзамен)

Педагогична практика

Мета педагогічної практики.

Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань аспірантів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методів викладання навчальних дисциплін з відповідного фаху.

Attachments:
FileFile sizeИзменено
Download this file (Praktika aspirantov навчальна програма.doc)Програма практики аспіранти208 Kb22.05.2020 05:37
Download this file (щод_практ 2020.doc)Щоденник практики 2020(приклад)222 Kb22.11.2020 21:38