Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Магістри > 2010 Рік

2010 Рік

Магістри

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Антонович Євген Анатолійович Автоматизовані засоби створення баз даних книжок та журналів для сайтів та систем дистанційного навчання Доц. Цурін О. П. pdf pdf    pdf    pdf
Воробйова Олена Іванівна Реалізація та розробка мета даних для структуризації сховища даних Ст. в. Корначевський Я. І. pdf    pdf    pdf
Гурин Діна Володимирівна Дослідження засобів зменшення впливу конструктивно-технологічних розбіжностей на характеристики ІС Доц. Стіканов В. Ю. pdf pdf    pdf    pdf
Дробина Володимир Сергійович Дослідження засобів реалізації функцій мережних екранів Доц. Гіоргизова-Гай В. Ш. pdf    pdf    pdf
Дрозд Олексій Юрійович Дані і мета дані в семантичному Гріді Проф. Петренко А. І. pdf pdf    pdf    pdf
Дяченко Максим Сергійович Дослідження засобів побудови підсистем формування завдання на дослідження для САПР ALLTED Доц. Ладогубець В. В. pdf pdf    pdf    pdf
Зосімчук Артем Валерійович Особливості організації асінхронного вводу-виводу в додатках з високим навантаженням під керуванням OC Linux Доц. Воєвода О. О. pdf    pdf    pdf
Іванченко Роман Миколайович Рейтинг навчального закладу по науковій роботі в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття Доц. Цурін О. П. pdf    pdf    pdf
Кедровський Михайло Анатолійович Дослідження вразливостей WEB-сайтів та методів їх усунення Доц. Цурін О. П. pdf    pdf    pdf
Кобилінський Олександр Анатолійович Дослідження засобів організації паралельних обчислень на графічних процесорах Доц. Ладогубець В. В. pdf    pdf    pdf
Коваленко Андрій Олексійович Дослідження паралельних реалізацій нейронних мереж на мультипроцесорних системах Доц. Харченко К. В. pdf    pdf    pdf
Колесник Віктор Сергійович Дослідження методів розпізнавання об'єктів на знімках ДЗЗ Доц. Воєвода О. О. pdf    pdf    pdf
Кравченко Альбіна Вікторівна Процедури моніторингу якості дистанційного навчання з використанням онтологічного підходу Доц. Кисельов Г. Д. pdf    pdf    pdf
Ладогубець Олександр Володимирович Дослідження методів побудови схемних еквівалентів неелектричних складових макромоделей МЕМС Ст. в. Корначевський Я. І. pdf    pdf    pdf
Лисенко Катерина Олександрівна Розробка сервлетів, які призначени для доступа до онтології Доц. Кисельов Г. Д. pdf    pdf    pdf